BPspirit.net
Framsida Scouting Förbund Kårer Gästbok BPspirit.net


B-P spirit
En känd sång innom scoutrörelsen, men även en uppmaning om att känna den scoutinganda given oss av Baden Powell.

"I've got the B-P spirit deep in my heart"
Första scoutlägret

[Skriv till Harald - ansvarig BPspirit.net]