BPspirit.net
Framsida Scouting Förbund Kårer Gästbok BPspirit.net


I Sverige
Finns det fem scoutförbund. Alla bygger på Baden Powells villja, att förbereda unga människor för livet. Många rörelser har sett dragningskraften och resultaten, och därför startat egna scoutförbund. De förbund du ser till höger är bara de som anslutit sig till de stora organisationerna.

Scoutings idèer används innom många ungdomsrörelser, utan att de för den skull behöver vara anslutna till något förbund.

SMU Scout
är en del av Svenska Missionsförbundets Ungdoms (SMU) barn och ungdomsverksamhet. Det lokala SMU-arbetet är en del av den lokala missionsförsamlingens arbete. Varje SMU:are är fri att själv ta ställning till SMU:s bekännelse och kristen tro. Därför kan alla som vill vara med i SMU.
SSF - Svenska Scoutförbundet
ett politiskt och religiöst fristående förbund.
KFUM-KFUKs scoutförbund
bygger på en kristen grund. Gemensamt för alla verksamheterna är triangeln. Dess tre sidor symboliserar människans grundläggande behov av fysisk aktivitet, ökad kunskap och andlig fördjupning. Vår scoutverksamhet: Friluftsliv och medvetenhet om miljön. Tros- och livsfrågor, internationellt ansvar och aktivt samhällsengagemang.
Frälsningsarméns scoutförbund
FA Scout är en del av de lokala frälsningsarmékårernas totala ungdomsarbete. Programmet har traditionell scoutprägel med friluftsliv, internationell medvetenhet och samhällsansvar. Men målsättningen innefattar också en medveten vägledning till att ta en personlig ställning för en kristen tro och livsstil.
NSF - Nykterhetsrörelsens Scoutförbund
vill med sin målsättning ge sina medlemmar: Grundläggande värderingar i etiska frågor. Demokratisk skolning. Internationellt medansvar. Känsla för naturen och medansvar för en livsvänlig miljö. Ett personligt ställningstagande för helnykterhet samt att verka för en miljö fri från alkohol, narkotika och andra ämnen med berusande effekt.

[Skriv till Harald - ansvarig BPspirit.net]