BPspirit.net
Framsida Scouting Förbund Kårer Gästbok BPspirit.net


Scout kan du bara vara i hjärtat.
Om du tillhör en kår eller ett visst förbund, kunde inte vara mindre intressant. Att vara scout är ett sätt att se på livet. Du behöver inte ens ha varit med i någon förening, för att kunna vara en scout.

En scout är en människa som inte ger upp vid motgångar, en scout är en person som känner sig själv och kan ta hand om sin hälsa. En scout är alltid redo att göra en insats.

Scouternas måtto "var redo" är en hänvisning till vad det innebär att vara scout. Scout är den som förbereder sig på vad som kan hända i livet, och därigenom blir "alltid redo" som vårt lösen lyder!

Friluftsliv, självkännedom och samhällsengagemang är de tre ben som scouting står stadigt på. Friluftsliv, som metod för att få självkännedom och samhällsengagemang.

  • Att lära dig konsten att leva i naturen utan att förstöra den.
  • Att lära dig hantera livets med och motgångar, att veta vad kroppens signaler betyter och att våga bjuda på dig själv
  • Att se värden omkring dig och vilja göra den dräglig för alla.

Första scoutlägret
Det första scoutlägret

[Skriv till Harald - ansvarig BPspirit.net]